postęp

postęp
postęp I {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. postęppie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'przejście do kolejnego wyższego stadium rozwoju, wyższego stopnia czegoś; osiągnięcie lepszych wyników': {{/stl_7}}{{stl_10}}Robiła szybkie postępy w grze na fortepianie. Choroba uczyniła straszliwe postępy. Zanotowano postęp w badaniach nad rakiem. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}górn. {{/stl_8}}{{stl_7}}'dystans, o jaki czoło przodku przemieszcza się w ciągu określonego czasu w miarę urabiania czegoś': {{/stl_7}}{{stl_10}}W kopalni osiągnięto rekordowy postęp. Postęp urabiania wynosił około 10 metrów dziennie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}postęp II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. postęppie, blm {{/stl_8}}{{stl_7}}'proces następowania zmian wiodący ku poziomowi lub stanowi coraz wyższemu, lepszemu, doskonalszemu; stopniowy rozwój doskonalenia, ulepszania, polepszania się': {{/stl_7}}{{stl_10}}Postęp cywilizacyjny, ekonomiczny, naukowy. Być wrogiem, zwolennikiem postępu. Iść drogą postępu. Szybki, wolny postęp.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}czynić – uczynić postępy {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • postęp — m IV, D. u, Ms. postęppie 1. blm «ciąg procesów, zmian zmierzających ku stanowi coraz doskonalszemu, coraz lepszemu; rozwój, polepszanie się, doskonalenie się» Postęp gospodarczy, techniczny. Postęp dziejowy, cywilizacyjny, moralny, społeczny.… …   Słownik języka polskiego

  • postęp arytmetyczny — {{/stl 13}}{{stl 7}} sekwencja liczb, w której każdy człon jest różny od następnego członu o tę samą wielkość, czyli różnicę postępu, np. 2, 4, 6, 8 {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • postęp geometryczny — {{/stl 13}}{{stl 7}} ciąg liczb, w którym każdy kolejny element otrzymuje się przez pomnożenie poprzedniego przez pewien stały czynnik, np. 1, 2, 4, 8 {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • postęp — Rosnąć, nasilać się itp. w postępie geometrycznym «rosnąć, nasilać się itp. bardzo szybko»: (...) liczba ludności rośnie w postępie geometrycznym. Wprost 12/1999. Nowe wynalazki – a przybywa ich w postępie geometrycznym – potrzebują nowych nazw.… …   Słownik frazeologiczny

  • Постемп — Постемп …   Википедия

  • krok — 1. Ani na krok «wcale, w ogóle, ani trochę, ani na chwilę»: Tymczasem nie jej, która cię porzuciła, ale mnie jesteś winien wdzięczność i przywiązanie. Mnie, który się tobą opiekował przez całe życie, nie odstąpił cię ani na krok, zapewnił ci… …   Słownik frazeologiczny

  • sufit — 1. pot. żart. Mieć nierówno pod sufitem «być niezrównoważonym psychicznie»: Spotykałem go kilkadziesiąt razy. Jest sympatyczny, piekielnie inteligentny. I nigdy nie sprawiał wrażenia, jakby miał nierówno pod sufitem. SE 03/04/1998. 2. pot. Wziąć …   Słownik frazeologiczny

  • krok — m III, D. u, N. krokkiem; lm M. i 1. «ruch wykonywany przy chodzeniu, polegający na uniesieniu i postawieniu nogi, stąpnięcie; długość drogi o jaką przesuwa się idący za każdym stąpnięciem; w lp także: stąpanie, kroczenie, kroki» Krok defiladowy …   Słownik języka polskiego

  • naprzód — 1. «przed siebie, w przód, do przodu; na czele, na przedzie, przed innymi» Pobiec naprzód. Posuwać się, iść naprzód. Naprzód marsz! ∆ mors. Cała naprzód «komenda dla maszynowni oznaczająca, że maszyny mają pracować całą swą mocą» ◊ Wielki,… …   Słownik języka polskiego

  • Ивашкевич, Ярослав — [1894 ] современный польский поэт, беллетрист, переводчик. Гимназию и университет окончил в Киеве. Из отдельных книг Ивашкевича следует назвать: "Dionizje" (Дионисии, 1922, наиболее удачный сборник стихов И.), повести "Gödy… …   Большая биографическая энциклопедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”